Promenade langs Karl Johans gate:
Hoffskredder Reiersens gård, Akersgaten 26

Fasaden mot Egertorvet.


© 2006 arc!