Promenade langs Karl Johans gate:
Dopheidegården, Karl Johans gate 21

Detalj av hjørnet.

[tilbake]


© 2003 arc!