Promenade langs Karl Johans gate:
Sembgården, Kirkegaten 36/Karl Johansgate 12b

Etter bybrannen i 1858 oppførte den allsidige kjøpmann Jacob Woxen sin nye gård her. Woxen bodde selv i gården med sin familie, og drev "Isenkram og Kortevarehandel, Handel med norske Gjenstande, samt Tapetlager". Foruten dette drev han trelasthandel og hesteskosømfabrikk.

Fra omkring 1880 hadde konfeksjonsfirmaet L. Semb & Co. tilhold i gården. Det ble grunnlagt i 1857 av Lars Semb fra Moss. Hans firma holdt til i gården til midt på 1900-tallet, og har også gitt gården dens navn. Av andre forretninger kunne man her finne Carl Pays manufakturvarehandel, og I. M. Pedersen, begge på 1860- og 1870-tallet, og ved århundreskiftet fant man Adelsten Jensens forretning her. Fra 1930-tallet ble det drevet hotell i de øverste etasjene her; først Hotell Bellevue, siden Hotell Royal.

Det er uvisst hvilken arkitekt som har tegnet denne gården. Den skal ha blitt oppført av byggmester Johan Fredrik Lühr, men Peter Høier Holtermann har vært nevnt som arkitekt. Bygningen er oppført med en regelmessig, senklassisistisk komposisjon, men arkikuleringen er eklektisk, med elementer fra nygotisk og nyromansk stil. Til tross for at bygningen har vært igjennom en del forandringer er ikke dens grunnleggende trekk vesentlig svekket.

Denne bygningen har vært åsted for fjernsynsserien Baren.

Kilder:
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø
Lars Jacob Hvinden Haugarc! historisk

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av fasaden

Fra gesimsenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!