Promenade langs Karl Johans gate:
Hotel Metropole, Kongens gate 33

Hjørnet og karnappet.

[tilbake]


© 2003 arc!