Promenade langs Karl Johans gate:
Sandakergården, Stortorvet 5

Detalj av hjørne.





[tilbake]


© 2003 arc!