Promenade langs Karl Johans gate:
Sandakergården, Stortorvet 5

Detaljer omkring vindu og balkong.

[tilbake]


© 2003 arc!