Promenade langs Karl Johans gate:
Sandakergården, Stortorvet 5

Tegning av detalj av hjørne.

[tilbake]


© 2003 arc!