Fra Porsgrunns murarkitektur:
Porsgrunn rådhus, Rådhusgaten 1

Detalj av midtpartiet.

[tilbake]


© 2003 arc!