Oslo-quiz:
Hvor er dette?

Parkveien
Oscars gate
InkognitogatenTidligere oppgaver:

Oslo Bispegård

Youngstorvet og nr. 19

City-passasjen

Uranienborg kirke
© 2001 arc!