Fra Ringerikes arkitekturhistorie:
Hønefoss Sparebank, Søndre torv 3

Hønefoss Sparebank ble opprettet 1. mai 1876, og har sine røtter i en ”Laaeneindretning” opprettet av Hønefoss Arbeiderforening i 1851, det året stedet fikk status som kjøpstad. Bankens grunnfond var ved opprettelsen på 253 speciedaler, mens forvaltningskapitalen beløp seg til 2 500 speciedaler. Bankens første kasserer var kjøpmann Martin Jensen. Dens første fast ansatte banksjef var den tidligere bryggeridisponent Nils Fleischer, som ble ansatt i 1901.

Inntil en eiendom på Søndre Torv ble innkjøpt i 1914. Inntil dette hadde banken hatt tilhold i leiede lokaler, men her skulle man oppføre noe eget. På eiendommen sto det en bygning fra 1859, som ble revet for å gi plass til det nye bankbygget. Arkitekt Sverre Knudsen vant den utlyste arkitektkonkurransen, og året etter sto bygningen ferdig, oppført etter hans tegninger.

Bankbygningen er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer, med mansardtak, og er lagt i skrånende terreng. Fasaden mot torvet og Fossveien er svakt brukket, med et utjevnende midtparti der hovedinngangen er lagt. I første etasje er fasaden forblendet med finhuggen grå granitt, i runde buer over store vindusåpninger. Inngangspartiet har et nyromansk preg, men det generelle uttrykket er en enkel nordisk nybarokk.

De første tiårene rommet bankbygningen også postkontor, mens det i etasjene over både var kontorlokaler og leiligheter. Bankbygningen har gjennomgått flere runder med ombygging, og i 1996 ble det på gårdens bakside oppført et større tilbygg.

Kilder:
Per Otto Borgen: Ringerike by- og bygdeleksikon, Drammen 2000
http://www.ringerikes.museum.no/misc/lokalhistorie/hfs_sparebank.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Hønefoss_Sparebank
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Sverre Knudsen

arc! historisk

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Bankbygningens inngangsparti

Småsøyler i inngangspartietGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no