Fra Ringerikes arkitekturhistorie:
Hønefoss Sparebank, Søndre torv 3

Bankbygningens inngangsparti.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no