Fra Skiens murarkitektur:
Latinskolen - Brekkeby videregående skole

Fra den sørlige siderisalitten.

[tilbake]


© 2003 arc!