Fra Skiens murarkitektur:
Latinskolen - Brekkeby videregående skole

Detalj av gesimsen.





[tilbake]


© 2003 arc!