Fra Skiens murarkitektur:
Skien kirke

s

Kirken sett fra siden.





[tilbake]


© 2003 arc!