Fra Skiens murarkitektur:
Skien kirke

Kirken som fondmotiv.

[tilbake]


© 2003 arc!