Fra Skiens murarkitektur:
Skien kirke

Detalj av venstre korsarm.

[tilbake]


© 2003 arc!