Fra Stavangers murarkitektur:
Eiganesveien 28

Kortvegg

[tilbake]


© 2002 arc!