Fra Stavangers murarkitektur:
Gamle Tollbod, Nedre Strandgate 51

Tollbodens bakfasade.

[tilbake]


© 2003 arc!