Fra Stavangers murarkitektur:
Kongsgaten 47-49

Detalj av gavlveggen i nr. 47

[tilbake]


© 2002 arc!