Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger museum

Et av Eckhoffs utkast til Stavanger museum.
Gjengitt med tillatelse fra Stavanger Museum.

[tilbake]


© 2002 arc!