Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger museum

Et av Eckhoffs utkast til Stavanger museum (det som delvis kom til utførelse).
Gjengitt med tillatelse fra Stavanger Museum.

[tilbake]


© 2002 arc!