Fra Stavangers murarkitektur:
Rogaland teater

Teaterkomplekset.

[tilbake]


© 2002 arc!