Fra Stavangers murarkitektur:
Victoria Hotel, Skansegaten 1

Hotellets hovedinngang

[tilbake]


© 2002 arc!