Fra Stavangers murarkitektur:
St. Petri kirke

Kirkens inngangsparti

[tilbake]


© 2002 arc!