Fra Stavangers murarkitektur:
St. Svithun skole, Vikedalsgate 11

St. Svithun skole ble grunnlagt 1918-19 som Den kommunale middelskole, og den svært omfattende skolebygningen på hele 33.400 kvadratmeter ble oppført på samme tid av byarkitekt Johs. Th. Westbye. Skolen har sitt navn etter Stavangers skytshelgen.

Den nye skolen erstattet blant annet Storms skole, som ble etablert 1881 av premierløytnant Fredrik Storm i Vaisenhusgt 50. Skolens offisielle navn var Stavanger Private Middelskole. Fra 1895 åpnet den for jenter, og fra 1900 fikk den navnet Storms skole.

St. Svithun hadde et av landets første innendørs "svømmebad". Den var opprinnelig en middelskole, men i perioder ble det også drevet gymnas her. Framhaldsskolen, Hetland Realskole og Stavanger Handelsgymnasium har også hatt tilhold i denne bygningen. I årene 1942-45 var skolen i bruk av den tyske okkupasjonsmakten. Idag er skolen St. Svithun ungdomsskole.

Skolebygningen er holdt i en massiv nordisk nybarokk, med enkelt artikulerte fasader, der noen partier er markert med fremspring og ornamentikk. Den forhøyde midtseksjonen av taket, med de to tårnoppbyggene er skolebygningens viktigste blikkfang.

Westbye skrev om reguleringskonkurransen for Stavanger i St. Hallvard 1920.

Kilder:
http://www.storhaug-bydel.net/
http://home.online.no/~kehenri/lokhist.htmJohs. Th. Westbye

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

KortsideGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!