Fra Stavangers murarkitektur:
St. Svithun skole, Vikedalsgate 11

Kortside.

[tilbake]


© 2003 arc!