Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Nordre langside.

[tilbake]


© 2002 arc!