Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Korets vinduer på nordveggen.

[tilbake]


© 2002 arc!