Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Østfronten tegnet av Wilhelm von Hanno, 1856.

[tilbake]


© 2002 arc!