Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Vinduer med heksagonalt grindverk.

[tilbake]


© 2002 arc!