Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Vindu på østfronten.

[tilbake]


© 2002 arc!