Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Portal i korets sydvegg.

[tilbake]


© 2002 arc!