Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger Domkirke

Detalj av portal i korets sydvegg.

[tilbake]


© 2002 arc!