Fra Stavangers murarkitektur:
Stavanger museum

Stavanger museum 1893.
Gjengitt med tillatelse fra Stavanger Museum.

[tilbake]


© 2002 arc!