Fra Stavangers murarkitektur:
Valbergtårnet, Valbergjet 4

Toppen av tårnet

[tilbake]


© 2002 arc!