Murarkitektur i Tønsberg:
Slottsfjellskolen

Kortvegg mot vest.


© 2009 arkitekturhistorie.no