Murarkitektur i Tønsberg:
Slottsfjellskolen

Detalj av vestre flanke.


© 2009 arkitekturhistorie.no