Murarkitektur i Tvedestrand:
Tvedestrand kirke

I 1845 ble det etablert et fond for å reise en kirke i Tvedestrand, men først sent i 1850-årene ble det innhentet tegninger og lån til byggingen av kirken. 24. mars 1859 vedtok man å oppføre kirkebygningen etter de foreliggende tegninger utført av arkitekt Georg Andreas Bull. Det ble opptatt et lån fra Opplysningsvesenets fond på 6 000 speciedaler.

Grunnstenen ble nedlagt 20. juli 1860, og byggearbeidene tok i overkant av ett år. Kirken ble innviet den 20. november 1861 ved biskop i Kristiansands stift Jacob von der Lippe. Byggearbeidene kostet i underkant av 9 000 speciedaler. Sogneprest ved kirkens innvielse var Andreas Faye, som året etter ble avløst av Herman Thrane.

Tvedestrand kirke er en langkirke oppført i upusset rød tegl, med et høyt, slankt tårn over inngangspartiet på den vestre kortside. Tårnets flanker er forhøyet, og har gavler mot sidene, slik at dette partiet minner om en forminsket korsarm. Gavlene er gitt dybde med lansettformede nisjer. Tårnet har en oktogonal øvre del, og et høyt, kobbertekket spir med samme grunnsnitt. Fasadene er sparsomt artikulert i en enkel nygotisk stil.

Kirken hadde de første årene et harmonium, men dette ble utskiftet med et større orgel i 1885. Orgelet ble restaurert i 1985. I 1897 ble altertavlen, utført av Axel Ender, satt opp.

Kilder:
Tvedestrand: bidrag til stedets historie, Svensen, Sv., Oslo : Fabritius & Sønner, 1935
Det sto i Tvedestrandsposten: portretter, Hansen, Torbjørg, Tvedestrand boktrykkeri, 1998
Registreringssentral for historiske data, folketellinger (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxGeorg Bull

arc! Historisk

Et utvalg norske kirker

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Perspektiv fra sydvest

Detalj av vindu

Kirken og byenGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no