Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 10

Detalj av inngangsparti.






© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no