Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 10

Detalj av balkong.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no