Jugendstil i Ålesund:
Svaneapoteket, Apotekergaten 16/Kirkegaten 1

Detalj av hjørne.


© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no