Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 6

Detalj av butikkinngang.


© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no