Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 6

Detalj av balkong.


© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no