Jugendstil i Ålesund:
Apotekergaten 8

Detalj av tårnoppbygg.


© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no