Jugendstil i Ålesund:
Grimstadgården, Brunholmgaten 5a

Detalj av gavlparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no