Jugendstil i Ålesund:
Frikirken, Storgaten 22

Detalj av inngangsparti.


© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no