Jugendstil i Ålesund:
Klubben, Grimmergaten 3

Detalj av inngangsparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no