Jugendstil i Ålesund:
Keiser Wilhelms gate 32

Annonse for Kristiansens rørleggervirksomhet.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no