Jugendstil i Ålesund:
Keiser Wilhelms gate 43

Denne hjørnegården til Rådstugaten ble oppført i 1904-06 for garn- og trikotasjehandler O. K. Worren ved arkitekt Peter Arnet Amundsen. Kjøbmand Leonard Birkevold etablerte etterhvert sin virksomhet i gården, innenfor manufakturhandel. Birkevold var medstifter og første formann i Ålesunds kredittforening.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne med et hengende tårnparti. Tårnpartiet avsluttes av en altan. Både hjørnet og gatefasadenes risalittpartier understrekes av frontgavler med rundbuede vinduer. Første etasje domineres av store butikkvinduer, som opprinnelig har vært omkranset av kvaderpussede veggflater. Disse partiene er siden forenklet. Kortfasaden mot Rådstugaten er grunnleggende symmetrisk komponert, mens det mot Keiser Wilhelms gate er lagt opp en markant asymmetri. Her understreker konsollbårne balkonger den hengende risalittens dominerende rolle i fasaden. Artikuleringen bygger på en enkel senhistorisme, med stukkornamentikk utført i en stilisert jugendstil. Disse stilartene danner også sammen fasadens helhetlige stiluttrykk.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 19 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde den ovenfornevnte manufakturhandler Birkevold med familie, og blant de øvrige beboerne var politiassistent Lars Haavik, folkeskolelærerinne Sebertine Viderø og skøyteskipper Kristian Johan Johansen.

Kilder:
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Aalesunds historie. 1, Bugge, Kristian, Aalesund: Sundmørsposten's Bok- & Akcidenstrykkeri, 1923
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø), folketellinger http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspxJugendstil i Ålesund

Peter Arnet Amundsen

Til arc!nouveaus hovedside med navigasjon


Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no