Jugendstil i Ålesund:
Kipervikgaten 25

Detalj av balkong.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no